Rehabilitacja Kardiologiczna i Poudarowa

Początek nowoczesnej ery hiperbarycznej to rok 1959 i słynne doświadczenie holenderskiego chirurga Ide Boeremy polegające na utrzymaniu przy życiu świnki z obniżonym do 0,4% poziomem hemoglobiny przy pomocy tlenu hiperbarycznego. W 1955 roku zaproponował, a następnie zastosował w praktyce zabiegi kardiochirurgiczne w komorze ciśnieniowej wypełnionej tlenem, mającej na celu umożliwienie wydłużenia czasu trwania zabiegu prowadzonego w stanie zatrzymania krążenia pacjenta.

Pomimo ogromnego postępu jaki w ostatnich latach dokonał się w kardiologii i zmniejszenia liczby zgonów z przyczyn sercowo- naczyniowych, choroby serca (zwłaszcza choroba niedokrwienna serca) nadal pozostają główną przyczyną zgonów, a dolegliwości z nimi związane są głównym powodem hospitalizacji. Stąd w dalszym ciągu trwają poszukiwania metod terapeutycznych umożliwiających poprawę skuteczności leczenia w tych przypadkach. Przesłanką do stosowania hiperbarycznej terapii tlenowej w chorobach serca, były znane od dawna korzystne efekty leczenia 100% tlenem, który poprawia tolerancję wysiłku, stan neuropsychiczny, łagodzi nadciśnienie płucne i objawy niewydolności komory serca.

Zastosowanie hiperbarycznej tlenoterapii w kardiologii:

Choroba niedokrwienna serca:

-Stabilna postać choroby niedokrwiennej serca: korzystny wpływ hiperbariitlenowej na funkcję skurczową lewej komory serca, zmniejszenie częstości i nasilenia lub całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych o charakterze wieńcowym, znaczne zmniejszenie nasilenia objawów niewydolności serca, zwiększenie tolerancji wysiłku, podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w surowicy krwi i krwinkach czerwonych.

-Ostre zespoły wieńcowe i zawał serca: terapia tlenem hiperbarycznym stosowana u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (w zawale serca lub niestabilnej chorobie wieńcowej) poprzez zwiększenie podaży tlenu oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników tlenowych może ograniczyć obszar martwicy mięśnia sercowego. Połączenie terapii standardowej oraz hiperbarii tlenowej może zmniejszać u chorych śmiertelność oraz ryzyko poważnych powikłań sercowo- naczyniowych. Skróceniu ulega czas trwania bólu wieńcowego, obserwuje się istotne zmniejszenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa (zwłaszcza bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia). Efektywne zmniejszenie niedotlenienia tkankowego i poprawa funkcji skurczowej lewej komory.


Zaburzenia rytmu serca: przyczyną wystąpienia zaburzeń rytmu serca w chorobie wieńcowej jest nieprawidłowa pobudliwość elektryczna niedotlenionych komórek mięśnia sercowego, dlatego zwiększenie zawartości tlenu we krwi dopływającej do tych komórek może się przyczynić do zmniejszenia lub ustąpienia arytmii. Odnotowuje się pozytywny wpływ hiperbarycznej terapii tlenowej na zmniejszenie częstości i czasu trwania napadów arytmii, wzrost pojemności minutowej serca, zmniejszenie nasilenia objawów hiperwentylacyjnych oraz obniżenie katecholamin we krwi.

Wady serca

Hiperbarię tlenową stosuje się do leczenia niewydolności serca u pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej w przebiegu choroby reumatycznej, po chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i wymianie uszkodzonych w przebiegu procesu reumatycznego zastawek serca- zmniejsza śmiertelność pooperacyjną. U kobiet ciężarnych z nabytymi i wrodzonymi wadami serca stwierdza się zmniejszenie ilości okołoporodowych powikłań kardiologicznych i położniczych, a także śmiertelności okołoporodowej.

Bibliografia
Zarys medycyny hiperbarycznej Aleksander Sieroń i wsp.2006

Rehabilitacja poudarowa

„Tlen jest najbardziej naturalnym lekiem, najważniejszym składnikiem odżywczym i elementem najbardziej niezbędnym do życia. Hiperbaryczna terapia tlenowa jest wyjątkowym i ważnym zabiegiem, który wykorzystuje tlen pod ciśnieniem do korekcji i leczenia chorych po udarze mózgu i traumatycznym urazie mózgu. (TBI).

Pierwsze kliniczne zastosowanie tlenu hiperbarycznego do leczenia pacjentów po udarze mózgu odnotowano w 1965 roku i wiele badan zostało przeprowadzonych od tego czasu udowodniając jego bezpieczeństwo i efektywność.” [1]

Fragment artykułu Joe Chal specjalisty w dziedzinie tlenoterapii.

Udar mózgu jest niewątpliwie jedną z głównych przyczyn trwałych uszkodzeń mózgu, prowadzących do niepełnosprawności. U chorych po przebytym udarze obserwujemy zaburzenia psychiczne, ruchowe a nawet utratę pamięci.

Prowadzone latami doświadczenia kliniczne wykazały, że samoczynne wyleczenie z udaru mózgu następuje w ciągu pierwszych 30 dni, czasami proces naprawczy trwa przez co najmniej 90 dni. Niegdyś twierdzono, że tkanka mózgowa umiera z powodu przerwania dopływu krwi transportującej tlen do mózgu, dzisiaj natomiast naukowcy są innego zdania uważają że nieaktywne obszary w mózgu mogą pozostać żywe miesiącami a nawet wiele lat po ostrych urazach.

Aby pomóc pacjentom neurologicznym w celu odzyskania funkcji motorycznych i umysłowych stosuje się programy terapeutyczne i rehabilitacyjne, są one niezwykle ważne, jednak mimo wszelkich starań ich skuteczność jest ograniczona.

Dzieje się tak ponieważ ludzki mózg normalnie zużywa 20% tlenu, który dostarczany jest do organizmu dzięki czemu pozwala na pracę 5-10% wszystkich neuronów. Niestety po przebytym udarze mózgu, w procesie rehabilitacji chory organizm potrzebuje dużo większej ilości tlenu do pełnej regeneracji. Obniżony poziom tlenu nie tylko powoduje obniżenie aktywności neuronów, ale również zapobiega powstawaniu angiogenezy w celu zastąpienia uszkodzonych naczyń krwionośnych i generowania nowych połączeń synaptycznych.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że oddychanie stuprocentowym tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego powoduje zwiększenie prawie 10 krotnie poziomu tlenu w organizmie. Wzrasta ilość tlenu w uszkodzonych tkankach mózgu, dzięki czemu dochodzi do odbudowy oraz regeneracji połączeń między neuronami, a także pobudza uśpione od dawna komórki do życia.[2]

Dr Shai Efrati wraz z innymi naukowcami z Uniwersytetu w Tel Aviv byli jednymi z pierwszych osób którzy chcieli zbadać wcześniejsze doniesienia dotyczące wpływu tlenoterapii hiperbarycznej u pacjentów po udarze mózgu. Wyniki przeprowadzonych badań były niesamowite, naukowcy potwierdzili fakt że wysokie stężenie tlenu może ożywić uśpione neurony nawet w trzy lata po udarze.

Naukowcy w celu przeprowadzenia badania zakwalifikowali pacjentów po udarze mózgu u których standardowa rehabilitacja nie przynosiła już efektów. Aby móc obserwować postępy zastosowano dwie metody obrazowania. Dzięki tomografii komputerowej można było identyfikować ewentualną martwiczą tkankę, natomiast za pomocą metody SPECT określano aktywność metaboliczną neuronów otaczających uszkodzone obszary.

W badaniu wzięło udział 74 pacjentów (6-36 miesięcy od przebytego udaru) których podzielono na dwie grupy. W pierwszej grupie natychmiast przeprowadzono terapie HBOT, natomiast w drugiej grupie dwumiesięczną terapie włączono dopiero po okresie dwóch miesięcy nieleczenia. Zastosowano 40 dwugodzinnych zabiegów HBOT odbywający się pięć razy w tygodniu,

Wyniki oceniono porównując zdjęcia zrobione przed terapią i po jej zakończeniu. Osiągnięte efekty były niesamowite, już po dwóch miesiącach terapii w komorze hiperbarycznej u chorych zaobserwowano znaczny wzrost aktywności neuronów. Pacjenci potwierdzali, że jakość życia zmieniła się na lepsze, nastąpiło cofnięcie się paraliżu, posługiwanie mową stało się łatwiejsze, a czucie bardziej wyraźne. Wykonywanie codziennych czynności nie sprawiało już ogromnych problemów, powoli pacjenci stawali się samodzielni dzięki czemu wchodzenie po schodach, czytanie, kąpiele stały się przyjemne.

Dzięki regularnym sesjom tlenoterapii można powodować znaczna poprawę neurologiczną u pacjentów po udarze,

  • Poprawa funkcji mitochondrialnych i metabolizmu komórkowego
  • Zmniejszenie obrzęków i stanów zapalnych mózgu
  • Zmniejszenie apoptozy
  • Eliminuje następstwa stresu oksydacyjnego
  • Przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych oraz poprawia ich przepływ
  • Powstają nowe komórki macierzyste, dzięki którym następuję szybka regeneracja wszystkich komórek i tkanek w organizmie.
  • Poprawa metabolizmu w tkance nerwowej.


  

Rys.1 Zdjęcie zrobione metoda SPECT 62 letniej kobiety po udarze niedokrwiennym, który wystąpił 14 miesięcy przed rozpoczęciem tlenoterapii. Po zabiegach HBOT nastąpiła znaczna poprawa deficytu perfuzji na lewej półkuli. Pacjentka odzyskała mowę, zaczęła ruszać samodzielnie prawą ręka w kierunku siły grawitacji, ruszać palcami i przytrzymać prawą nogę przeciwko grawitacji teraz potrafi samodzielnie wchodzić i schodzić po schodach, samodzielnie zjeść, wykąpać się oraz ubrać się, co wcześniej stanowiło ogromny problem.

Shai Efrati, i wsp., Hyperbaric Oxygen Induces Late Neuroplasticity in Post Stroke Patients – Randomized, Prospective Trial, PLoS ONE 8(1): e53716

Przeprowadzone badania obejmowały pacjentów u których udar wystąpił nie dłużej niż trzy lata przed tlenoterapią, jednak dr Erfati mówi że podobnych efektów mogą doświadczyć chorzy u których uszkodzenie mózgu nastąpiło 20 lat wcześniej.

„Wyniki zadają kłam wiodącemu paradygmatowi, ponieważ pokazują bez najmniejszych wątpliwości, że neuroplastyczność można aktywować wiele miesięcy, a nawet lat po ostrym urazie mózgu”

Mówi prof. Eshel Ben-Jacob członek zespołu dr Erfati. [2]

  Dobroczynny wpływ tlenoterapii hiperbarycznej potwierdza również prof. dr hab. Alina Borkowska, specjalista w neuropsychologii, kierująca Katedrą Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum UMK.

„Opisaliśmy przypadek pacjenta po udarze, którego przez lata nie można było leczyć. Dzięki tlenoterapii hiperbarycznej, którą zalecono mu z powodu przewlekłej rany, zaczął rozwiązywać krzyżówki, interesować się domem, rodziną. Stało się tak, bo hiperbaria tlenowa zmniejsza obrzęk mózgu, poprawia utlenowanie mózgu, zmniejsza aktywność czynników zapalnych i pobudza neurony do pracy oraz eliminuje następstwa stresu oksydacyjnego.”[3]

Bibliografia
http://joechal.salon24.pl/440776,joe-chal-hbot-leczeniu-urazu-i-udaru-mozgu
Shai Efrati, i wsp., Hyperbaric Oxygen Induces Late Neuroplasticity in Post Stroke Patients – Randomized, Prospective Trial, PLoS ONE 8(1): e53716
http://magazyn.7dni.pl/344843,Oddychanie-stuprocentowym-tlenem-czyli-godziny-wolne-od-bolu.html

Źródło
https://www.tlenoterapia-wroclaw.pl/zastosowanie-tlenoterapii-hiperbarycznej-u-chorych-przebytym-udarze-mozgu/

Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm!

Posiadamy gabinet w Słupsku z w pełni atestowanymi i certyfikowanymi komorami hiperbarycznymi
oraz koncentratorem który wytwarza aż 10L czystego tlenu na minutę. Dbamy o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie!

Zapewniamy najwyższej klasy sprzęt medyczny o najlepszych, możliwych parametrach. Dbamy o Wasze bezpieczeństwo i efekty terapii. Jako jedyni w Słupsku dysponujemy najwyższej klasy koncentratorami tlenu posiadającymi tzw. karty medyczne. Gabinet jest zabezpieczony przed Covid-19. Otrzymał Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2021, jest laureatem ORŁÓW MEDYCYNY 2020 i plebiscytu Gabinet polecany przez pacjentów 2021.

ZASTOSOWANIA

KONTAKT

Odezwij się do nas!

ul. Stefana Starzyńskiego 3
76-200 Słupsk

736-044-998

[email protected]

DOJAZD