Neurologia Dziecięca | Autyzm​

Spis Treści:

 

Mechanizmy działania tlenoterapii hiperbarycznej w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego:

 • zniesienie hipoksji, tzn. niewystarczającego utlenowania tkanek
 • poprawa warunków mikrokrążenia, m.in. poprzez tworzenie się nowych naczyń krwionośnych
 • poprawa metabolizmu w tkance nerwowej
 • redukcja obrzęku mózgu dzięki wazokonstrykcji (Obrzęk mózgu pochodzenia naczyniowego jest spowodowany nadmiernym gromadzeniem się płynu wewnątrzkomórkowego. Wazokonstrykcja czyli zwężenie patologicznie rozszerzonych naczyń krwionośnych przyczynia się do zaprzestania gromadzenia się płynu zewnątrzkomórkowego.)
 • zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg
 • sprzyja neurogenezie
 • ochrona już uszkodzonych obszarów w tkance nerwowe
 • ochrona przed późniejszymi następstwami urazu mózgu np. spastyką kończyn

Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez poprawę mikrokrążenia, proces tworzenia się nowych zdrowych naczyń krwionośnych, a przede wszystkim zwiększenie rozpuszczalności tlenu w osoczu, prowadzi do lepszego natlenienia oraz dostarczenie odpowiedniej ilości substancji odżywczych do komórek nerwowych mózgu. Poprawa neuroprzekaźnictwa między komórkami oraz stymulacja komórek macierzystych wpływają na oprawę funkcjonowania całego układu nerwowego.

AUTYZM

Choć badacze od lat próbują ustalić przyczynę zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder, ASD) oraz znaleźć skuteczne remedium, liczba najmłodszych dotkniętych tym zaburzeniem rośnie z roku na rok.

Ponieważ dowodem na skuteczność HBOT w przypadku autyzmu są nie tylko liczne badania, ale również mali pacjenci stosujący tę terapię, ich rodziny i lekarze, leczenie zaburzeń autystycznych hiperbarią tlenową staje się coraz popularniejsze. Za skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej w przypadku ASD – tak jak w przypadku innych schorzeń neurologicznych – odpowiada zwiększony dopływ tlenu do mózgu, wzmożona angiogeneza czy neurogeneza ale również skuteczne usuwanie toksyn, działanie przeciwzapalne i regeneracyjne na jelita oraz stymulacja produkcji komórek macierzystych.

Niedotlenienie

Wiele badań wskazuje, że w przypadku dzieci z ASD mamy do czynienia z hipoperfuzją mózgową – szacuje się, że aż 86 % pacjentów ma zmniejszony przepływ krwi w mózgu. Badanie przeprowadzone przez dr Jamesa Wilcoxa z Wydziału Psychiatrii z Texas Tech University Health Sciences Center wykazało, że zwykle hipoperfuzja pogłębia się z wiekiem dziecka, a u starszych staje się “dość głęboka”. Zmniejszony przepływ krwi możne odpowiadać za wiele kluczowych symptomów autystycznych, a jego redukcja – za ustępowanie objawów.

Przewlekły stan zapalny

Badania dowodzą, że czynnikiem przyczyniającym się do wystąpienia hipoperfuzji jest stan zapalny. W 2005 r. John Hopkins opublikował wyniki autopsji mózgu osób z autyzmem – okazało się, że w mózgu tych osób toczył się proces zapalny. Wiele późniejszych badań potwierdziło te wyniki.

U dzieci dotkniętych autyzmem nie bez znaczenia jest też inny proces zapalny – ten mający miejsce w jelitach. Zgodnie z badaniami Wakefielda większość autystycznych dzieci ma problemy gastryczne i przewlekły stan zapalny jelit.

Jak pomaga HBO?

Na jakiej zasadzie hiperbaryczna terapia tlenowa może pomagać osobom dotkniętym autyzmem?

 • zmniejsza stan zapalny mózgu
 • dotlenia rejony dotknięte hipoperfuzją
 • sprzyja angiogenezie
 • usuwa toksyny
 • przyspiesza regenerację jelit
 • stymuluje produkcję komórek macierzystych
 • hamuje rozwój bakterii i grzybów chorobotwórczych

Jakie efekty zaobserwowano u pacjentów z autyzmem poddanych HBO?

 • lepszy sen
 • zwiększona koncentracja i uwaga
 • zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości jelitowych
 • lepszy kontakt z dzieckiem
 • poprawa funkcji językowych
 • zmniejszenie objawów zniechęcenia i drażliwości
 • lepsze radzenie sobie z zadaniami
 • poprawa działania układu immunologicznego (rzadsze infekcje wirusowe)
 • poprawa w obrębie małej i dużej motoryki
 • lepszy nastrój

Bibliografia
Harch PG, McCullough, The Oxygen Revolution. Hyperbaric Oxygen Therapy: The Groundbreaking New Treatment, Hatherleigh Press, Hobart, Nowy Jork, 2010.
Vargas DL, Nascimbene C, Krishnan C, Zimmerman AW, Pardo CA, Neurological activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism, Ann Neurol. 2005 Feb;57(2):304.
Ashwood P., Wakefield A.J., Immune activation of peripheral blood and mucosal CD3+ lymphocyte cytokine profiles in children with autism and gastrointestinal symptoms, Journal of Neuroimmunology, Volume 173, Issues 1-2, Kwiecień 2006, s. 126-134.
Rossignol DA, Bradstreet JJ, Van Dyke K, Schneider C, Freedenfeld SH, O’Hara N, Cave S, Buckley JA, Mumper EA, Frye RE, Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders, Med Gas Res. 2012; 2: 16, opublikowany online 15 czerwca 2012, doi: 10.1186/2045-9912-2-16
https://www.youtube.com/watch?v=T-umW0Ogsmo

Odsyłamy na linki w którym jest omówiony m.in. wpływ komór hiperbarycznych na dzieci z Autyzmem czy z Zespołem Aspergera
dr med. Jacek Rączewski – Tlenoterapia hiperbaryczna – szansa na lepsze życie – YouTube
Terapia hiperbaryczna | Dzień Dobry TVN

ZESPÓŁ ASPERGERA

Wielu badaczy zalicza Zespół Aspergera do zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Charakterystyczne dla tego zespołu jest przede wszystkim mocne osłabienie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczona elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz specyficzne, obsesyjne zainteresowania. Natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu dziecięcego. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis wykazały znacznie mniejszą ilość połączeń nerwowych w ciele migdałowatym (odpowiada za przetwarzanie informacji w kontaktach międzyludzkich) u osób z autyzmem. Odkrycie neuronów lustrzanych odpowiadających za rozpoznawanie cudzych emocji, empatię, współczucie oraz naśladownictwo, nadały nowy kierunek badaniom nad autyzmem i Zespołem Aspergera. Williams i wsp. wskazują, że u osób z Zespołem Aspergera neurony lustrzane działają nieprawidłowo. Obniżona aktywność neuronów lustrzanych u osób z autyzmem może wyjaśniać problemy ze zrozumieniem zamiarów  otaczających ich ludzi.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej w Zespole Aspergera:

 • poprawa kontaktu wzrokowego
 • większe zaangażowanie i koncentracja
 • poprawa koordynacji
 • poprawa szybkości kojarzenia i reakcji
 • zmniejszenie nadpobudliwości na bodźce dźwiękowe
 • poprawa rytmu snu,
 • poprawa perystaltyki jelit,
 • mniej spięta postawa ciała,
 • mniejsza wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne,
 • zauważalna większa „obecność” i przywiązanie do rodziny,
 • zwiększona socjalna komunikacja i interakcja

ALKOHOLOWY ZESPÓŁ PŁODOWY (FAS)

Nie określono bezpiecznej dawki alkoholu jaką może spożyć kobieta w ciąży bez niszczycielskiego wpływu na rozwój płodu. FAS cechuje się spowolnionym rozwojem fizycznym dziecka zarówno przed jaki po urodzeniu. U dzieci z alkoholowym zespołem płodowym często dochodzi do zaburzeń małej i dużej motoryki, problemów z równowagą i koordynacją, zaburzeń uwagi, adaptacji i pamięci. nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego przyczyniają się również do wielu trudności wychowawczych: nadwrażliwość, nadpobudliwość, wybuchy agresji, problemy w szkole.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej w FAS:

 • poprawa kontaktu wzrokowego
 • poprawa interakcji z otoczeniem oraz umiejętności psycho-społecznych
 • poprawa nastroju, zmniejszenie lękliwości i rozdrażnienia
 • poprawa pamięci, szybkości kojarzenia i reakcji
 • większe zaangażowanie i koncentracja
 • poprawa umiejętności językowych – szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa koordynacji i równowagi

ZESPÓŁ DOWNA

Jak leczyć Zespół Downa?

Zespół Downa jest chorobą genetyczną, która powoduje zmniejszenie zdolności poznawczych oraz predysponuje do wielu wad i schorzeń towarzyszących, m.in. takich jak wrodzone wady serca, zez, wady przewodu pokarmowego, niedosłuch, niedoczynność tarczycy i obniżona odporność.

Ze względu na charakter choroby jest ona nieuleczalna, niemniej poprzez tlenoterapię hiperbaryczną można skutecznie wspomóc rozwój i ułatwić codzienne funkcjonowanie osób z zespołem Downa.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej w Zespole Downa:

 • poprawa napięcia mięśniowego – lepsza stabilizacja ciała, wyraźniejsza mowa, redukcja zeza
 • poprawa koordynacji i równowagi
 • poprawa kontaktu wzrokowego, zaangażowania i koncentracji
 • poprawa umiejętności językowych – lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • poprawa metabolizmu – redukcja masy ciała
 • poprawa funkcjonowania układu immunologicznego, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE (MPD) W przypadku mózgowego porażenie dziecięcego stan dziecka jest zależny od rozległości i obszaru uszkodzenia, do którego doszło w wyniku niedotlenienia. Największe problemy obejmują nieprawidłowe napięcie mięśniowe, problemy z koordynacją, przełykaniem i epilepsją.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej w mózgowym porażeniu dziecięcym:

 • redukcja obrzęku mózgu
 • zmniejszenie hipoksji
 • zmniejszenie nasilenia stresu oksydacyjnego oraz zwiększenie aktywności kluczowych enzymów przeciwutleniających
 • poprawa napięcia mięśniowego
 • poprawa kontroli zwieraczy
 • poprawa koordynacji i równowagi
 • poprawa kontaktu wzrokowego, zaangażowania i koncentracji
 • poprawa umiejętności językowych – lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • poprawa funkcjonowania układu immunologicznego, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
 • redukcja epilepsji