Neurologia

Spis Treści:

Mechanizmy działania tlenoterapii hiperbarycznej w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego:

 • zniesienie hipoksji, tzn. niewystarczającego utlenowania tkanek
 • poprawa warunków mikrokrążenia, m.in. poprzez tworzenie się nowych naczyń krwionośnych
 • poprawa metabolizmu w tkance nerwowej
 • redukcja obrzęku mózgu dzięki wazokonstrykcji (Obrzęk mózgu pochodzenia naczyniowego jest spowodowany nadmiernym gromadzeniem się płynu wewnątrzkomórkowego. Wazokonstrykcja czyli zwężenie patologicznie rozszerzonych naczyń krwionośnych przyczynia się do zaprzestania gromadzenia się płynu zewnątrzkomórkowego.)
 • zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg
 • sprzyja neurogenezie
 • ochrona już uszkodzonych obszarów w tkance nerwowe
 • ochrona przed późniejszymi następstwami urazu mózgu np. spastyką kończyn

Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez poprawę mikrokrążenia, proces tworzenia się nowych zdrowych naczyń krwionośnych, a przede wszystkim zwiększenie rozpuszczalności tlenu w osoczu, prowadzi do lepszego natlenienia oraz dostarczenie odpowiedniej ilości substancji odżywczych do komórek nerwowych mózgu. Poprawa neuroprzekaźnictwa między komórkami oraz stymulacja komórek macierzystych wpływają na oprawę funkcjonowania całego układu nerwowego.


  CHOROBA ALZHAIMERA

  Choroba Alzheimera jest jednym z największych problemów medycznych i społecznych naszych czasów. To przewlekłe, postępujące schorzenie mózgu jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Zaburzeniu ulegają wyższe funkcje korowe takie jak pamięć, myślenie, orientacja, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. W późniejszych stadiach choroby występują również zaburzenia świadomości. Choć przyczyny rozwoju choroby Alzheimera nie są do końca poznane już we wczesnych stadiach rozwoju tej postaci otępienia, czynnościowe badania obrazowe takie jak emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu i emisyjna tomografia pozytonowa, wykazują typowe dla choroby Alzheimera zaburzenia metabolizmu i zmniejszenie przepływu krwi w okolicach ciemieniowych i skroniowych.

  Terapia Hiperbaryczno-Tlenowa poprzez stymulację metabolizmu komórkowego, zwiększenie natlenowania krwi krążącej oraz stymulację procesu angiogenezy naczyń mózgowych (tworzenia nowych naczyń krwionośnych mózgu) może zatrzymać lub znacznie spowolnić progres choroby Alzheimera poprzez lepsze odżywienie okolicy ciemieniowo-skroniowej. Stosowanie HBOT może stanowić nie tylko element rehabilitacji neurologicznej, ale również doskonałą, nieinwazyjną formę profilaktyki rozwoju zespołów otępiennych poprzez stymulację dotlenienia i metabolizmu komórek mózgu.

  Badania epidemiologiczne wskazują również na znaczący udział zmian neuro-zapalnych w rozwoju choroby Alzheimera. W badaniach przeprowadzonych przez McGeer i Schulzer (1) wykazano, że przewlekłe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych istotnie obniża ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. HBOT jako metoda nieinwazyjna, stosowana w rehabilitacji neurologicznej, w przeciwieństwie do farmaceutyków nie stanowi obciążenia dla organizmu i może być stosowana długoterminowo. HBOT jako rehabilitacja neurologiczna znacząco przyczynia się do redukcji markerów stanu zapalnego w organizmie, usprawnienia funkcjonowania układu limfatycznego, metabolizmu wątroby, śledziony oraz tarczycy przyczyniając się do szybszej eliminacji toksyn i poprawy kondycji oraz funkcjonowania ustroju.

  Redukcja stanu zapalnego oraz stymulacja neowaskularyzacji niedotlenionych obszarów mózgu stanowi przekonujące podstawy dla stosowania HBOT u osób z chorobą Alzheimera.

  Badania opublikowane w 2002 roku przez International Hiperbaric Medical Association (IHMA) opisują przypadek 58-letniego architekta, u którego odnotowywano stopniowe obniżenie wydajności pracy twórczej oraz deficyty pamięci. Przed zastosowaniem HBOT choroba Alzheimera zdiagnozowana była u niego już od 5,5-roku. Po 89 zabiegach w komorze hiperbaryczno-tlenowej u pacjenta odnotowano:

  • stopniowe zmniejszenie nasilenia zaburzeń kognitywnych i behawioralnych
  • usprawnienie procesów uczenia się
  • poprawa kondycji ogólnej i samopoczucia
  • możliwość powrotu do normalnych, codziennych, samodzielnych aktywności dnia codziennego i dalsza chęć pacjenta do kontynuacji terapii hiperbaryczno-tlenowej

  Piśmiennictwo
  (1) McGeer PL, Schulzer M, McGeer EG. Arthritis and anti-inflammatory agents as possible protective factors for Alzheimer’s disease: A review of 17 epidemiologic studies. Neurology 1996; 47: 425-32
  (2) Kłoszewska I. Choroba Alzheimera. Przew Lek 2001, 4, 11, 78-82

  CHOROBA PARKINSONA

    Choroba Parkinsona (PD) to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. Zmianom zwyrodnieniowym, a tym samym uszkodzeniu ulegają komórki nerwowe w istocie czarnej i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia. Ich zadaniem jest wytwarzanie dopaminy – neurotransmitera odgrywającego odmienną rolę w zależności od miejsca swego działania. W układzie pozapiramidowym odpowiedzialny jest za koordynację, płynność ruchu i napięcie mięśniowe. W układzie limbicznym odpowiada za procesy emocjonalne i wyższe czynności psychiczne (odbiór otoczenia, kształtowanie zachowań). W podwzgórzu reguluje wydzielanie hormonów, głównie prolaktyny i gonadotropin.

  Jak Hiperbaria Tlenowa może pomóc w Chorobie Parkinsona?

  Ekspozycja na czysty tlen w podwyższonym ciśnieniu skutecznie wysyca nim tkanki. Podwyższony poziom tlenu odnotowujemy zarówno w krwinkach czerwonych, osoczu, limfie jak i płynie mózgowo-rdzeniowym. Zjawisko to w połączeniu z angiogenezą pozytywnie wpływa na regenerację aksonów oraz połączenia między komórkami nerwowymi.

  Podczas badań Neretin i wsp. zastosowali Tlenoterapię Hiperbaryczną podczas leczenia 64 pacjentów z parkinsonizmem o różnej etiologii. Leczenie było prowadzone w serii od 8 do 12 zabiegów, codziennie w ciśnieniu 2 ata, czas trwania wynosił 60 min w pełnym ciśnieniu. Korzystne efekty terapii zauważono u 55 pacjentów, jednak najlepsze uzyskano w przypadku parkinsonizmu naczyniowego u pacjentów w wieku poniżej 65 lat. Największe zmiany odnotowano w obrębie sztywności ruchowej, mniejsze natomiast w przypadku drżenia spoczynkowego.

  J.Whitaker uważa za najefektywniejszą terapię synergistyczne połączenie dożylnego podawania glutationu z Tlenoterapią Hiperbaryczną. Pacjenci z PD mają niebezpiecznie niski poziom glutationu, który jest silnym naturalnym przeciwutleniaczem. Podwyższenie poziomu glutationu chroni przed dalszym uszkodzeniem neuronów ale również poprawia ich funkcję. HBOT dotlenia mózg, spowalnia degenerację neuronów, zwiększa poziom multipotencjalnych komórek macierzystych oraz wzmacnia angiogenezę.

  M.L.Hoggard i wsp. twierdzi, że antyapoptyczne właściwości HBOT mogą stabilizować funkcje neuronów, a tym samym potencjalnie zmniejszyć progresję neurodegeneracji u chorych z Parkinsonem.

  Bibliografia
  Hoggarg ML i wsp.: Hyperbaric Oxygen Treatment on a Parkinson’s Disease Patient: A Case Study; Chico Hyperbaric Center, Chico, CA 95926 and Department of Physiology and Pharmacology, T. J. Long School of Pharmacy, University of the Pacific, Stockton, CA 95207, USA.
  Whitaker J.: A One-Two Punch: Glutathione and HBOT, Whitaker Wellness Institute Medical Clinic: http://whitakerwellness.com/health-concerns/parkinsons-disease/parkinsons-disease/
  Neretin V. i wsp.: Hyperbaric oxygenation in the complex treatment of Parkinson disease, Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova; 1989;89(10):38-40.
  Link do nagrania z konferencji Continuing Medical Education z roku 1999 (ang.): https://www.youtube.com/watch?v=ECncQzGXrC4

  Depresja

  Depresja jest to stan psychicznym, który cechuje się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w siebie, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności. Występuje kilkanaście rodzajów depresji między innymi depresja lękowa, depresja poporodowa, depresja sezonowa, depresja maskowana. Depresja może pojawić się u osób które posiadają uwarunkowania / predyspozycje genetyczne, w wyniku wahań w poziomie neuroprzekaźników albo z powodu traumatycznych zdarzeń, jak śmierć bliskiej osoby. Prowadzone są liczne badania wskazujące, że na całym świecie w ciągu całego życia na depresję choruje ok. 17% społeczeństwa.

  Czysty tlen ma bardzo duży wpływ na układ nerwowy . Odpowiednie dotlenienie mózgu jest ważne dla właściwego jego funkcjonowania. Zastosowanie terapii hiperbarycznej pozwala na dostarczenie do organizmu tlenu pod zwiększonym ciśnieniem co wpływa na poprawę nastroju i zmniejszenie stanów depresyjnych u pacjenta. Szczególnie jednak terapia tlenowa HBOT polecana jest przy depresji endogennej (do której doprowadzają czynniki zewnętrzne) i depresji oddechowej (stan w którym dochodzi do zmniejszania głębokości oraz częstości oddechów, gdzie ma działanie przyczynowe i działając na poziomie komórkowym zapewnia tkankom odpowiednie odżywienie, a co za tym idzie funkcjonowanie.

  Badania prowadzone przez Dr. Harch w 2008 roku na weteranach wojennych pokazują wysoką skuteczność tlenoterapii tlenowej HBOT w procesie leczenia zespół stresu pourazowego (PTSD).

  Bibliografia
  Depression & HBOT Juan-Juan Feng, MA and You-Hui Li, BA., „Effects of hyperbaric oxygen therapy on depression and anxiety in the patients with incomplete spinal cord injury (a STROBE-compliant article)”, Medicine (Baltimore). 2017 Jul

  Migrena

    Migrena jest chorobą przewlekłą powodującą uciążliwe bóle głowy. Migrenowy ból głowy jest najbardziej symptomatycznym i najbardziej dotkliwym objawem migreny. Szacuje się, że na migrenę może cierpieć nawet do 20% populacji. Nowym skutecznym sposobem leczenia migreny jest terapia w komorze hiperbarycznej, która dzięki dotlenieniu tkanki mózgowej i poprawie przepływu krwi daje doskonałe rezultaty w eliminacji objawów migreny. W trakcie tlenoterapii w komorze hiperbarycznej znacznie poprawia się przepływ krwi w mózgu, co wpływa na zmniejszenie objawów migreny. Czysty tlen pochodzący z koncentratora tlenu, pod dużym ciśnieniem panującym w komorze przedostaje się do krwi a także do osocza zwiększając znacznie natlenienie organizmu. Pacjenci korzystający z tlenoterapii w komorze hiperbarycznej zauważyli, iż objawy migreny rzadziej występują lub ustępują całkiem.

  Bibliografia
  E. Lucarini, „ Hyperbaric Oxygen Treatment in Mild Traumatic Brain Injury”, December 11, 2014
  Bennett MH, French C, Schnabel A, Wasiak J, Kranke P. „Normobaric and hyperbaric oxygen therapy for migraine and cluster headache”, 2009 Published by John Wiley & Sons, Ltd.
  Bennett MH, French C, Schnabel A, Wasiak J, Kranke P, Weibel S , „Normal pressure oxygen therapy and hyperbaric oxygen therapy for migraine and cluster headaches”, 28 December 2015

  Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm!

  Posiadamy gabinet w Słupsku z w pełni atestowanymi i certyfikowanymi komorami hiperbarycznymi
  oraz koncentratorem który wytwarza aż 10L czystego tlenu na minutę. Dbamy o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie!

  Zapewniamy najwyższej klasy sprzęt medyczny o najlepszych, możliwych parametrach. Dbamy o Wasze bezpieczeństwo i efekty terapii. Jako jedyni w Słupsku dysponujemy najwyższej klasy koncentratorami tlenu posiadającymi tzw. karty medyczne. Gabinet jest zabezpieczony przed Covid-19. Otrzymał Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2021, jest laureatem ORŁÓW MEDYCYNY 2020 i plebiscytu Gabinet polecany przez pacjentów 2021.

  ZASTOSOWANIA

  KONTAKT

  Odezwij się do nas!

  ul. Stefana Starzyńskiego 3
  76-200 Słupsk

  736-044-998

  [email protected]

  DOJAZD