Czym jest saturacja, hipoksja, pulsoksymetr?

pulsoksymetr

Coraz częściej w mediach społecznościowych, czy artykułach możemy natrafić na słowo „saturacja”. Postaram się w krótki sposób wyjaśnić czym ono jest i dlaczego jest aż tak ważna.
Określenie saturacja wywodzi się od łacińskiego słowa saturatio i termin ten oznacza wysycenie jakiejś cieczy, jakimś gazem. Tutaj konkretnie chodzi o krew tętniczą.
W świece medycznym pomiar saturacji jest bardzo często stosowany. Najczęściej możemy się spotkać z badaniem poziomu natlenienia krwi podczas interwencji pogotowia ratunkowego. Natlenienie i puls bada się prostym przyrządem o nazwie PULSOKSYMETR nakładanym na palec. Coraz częściej stosowany jest także w szpitalach na równi z badaniem temperatury ciała.

Podczas zdiagnozowanej choroby COVID-19 i zaleconej kwarantannie domowej bardzo często wypożyczany jest przez przychodnię pulsoksymetr do domu. Pomiar temperatury i natlenienia jest wtedy bardzo ważny. Odpowiedni poziom tlenu u zdrowych osób dorosłych mieści się w zakresie od 95% do 100%. Taki poziom tlenu sprawia, że komórki mogą działać optymalnie. Zbyt niskie natlenienie może zagrażać życiu chorego. W momencie kiedy poziom tlenu spada poniżej 95%, oznacza to, że komórki ciała są pozbawione odpowiedniego poziomu tlenu. Saturacja 90-94% to stan zagrożenia wystąpieniem ciężkiej niewydolności oddechowej, poniżej 90% to ciężka niewydolność oddechowa.
Nazwa tej choroby to hipoksemia. Na skutek niedotlenienia krwi dochodzi do znacznego niedoboru krwi w tkankach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Wszystkie narządy ciała cierpią, gdy poziom tlenu jest niski.
Objawy niskiego poziomu tlenu to: duszność, skrajne zmęczenie, ucisk w klatce piersiowej, splątanie, retencja wody, kaszel i mrowienie palców.

Nieleczona ostra hipoksemia prowadzi do hipoksji czyli niedotlenienia tkanek. Brak odpowiedniej ilości tlenu powoduje kwasicę organizmu, a następnie śmierć komórek, niewydolność wielonarządową i ostatecznie zgon pacjenta.
Istnieją liczne już doniesienia o tym, że pacjenci z COVID-19, którzy zmagają się z ukrytą hipoksją – czyli bezobjawowym spadkiem saturacji – mogą mieć gorsze rokowania.

Przyczyny niskiego poziom tlenu

Niskie stężenie tlenu może powodować nie tylko infekcja wirusowa, ale także nadmiar płynów, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), choroby układu oddechowego, astma, mukowiscydoza, niewydolności serca lub bezdech senny. Przyczyny mogą być ostre lub przewlekłe. Jeśli niski poziom tlenu jest z powodu ostrej choroby (czyli zapalenia płuc, urazu lub ataku serca), to terapia tlenowa może być podana na zasadzie krótkoterminowej w warunkach szpitalnych. . W celu zwalczania hipoksemii stosuje się tlenoterapię z dużą zawartością tlenu w mieszaninie oddechowej także w leczeniu pozaszpitalnym.

Więcej informacji na temat co to jest hipoksji i jakie są jej następstwa można przeczytać w linku:
Natlenowanie – Oddech Nieba – Komora Hiperbaryczna Słupsk (terapiatlenowa-slupsk.pl)